Nytt frå Askill Voll

DSC_0024.JPG

Hytte på Hanasand, Rennesøy

Atrium med to hyttedeler er samanbundne med sva..

Seljestad1_Skalert.JPG

Hytte, Seljestad

Torvtakshytte tilpassa landskap lys og sol. Ove..

DSC_0002.JPG

Hus i Håvollveien, Stavanger

Opprinneleg atriumshus med flatt tak ombygd med..

DSC_0017.JPG

Bustadhus på Viste, Randaberg

Hus på tre plan med opphaldsareal som løfter ..

DSC_0012.JPG

Bustadhus på Melingssida i Tananger

Hus med ein hovuddel og ein underordna del. Lys..

Arkitektur

Arkitektfirmaet ved sivilarkitekt Askill Voll MNAL NPA utvikler bygg innafor fleire felt; Bustad-, Hytte-, Skule-, Helse- og Næringsbygg.

Over ein periode på 25 år har firmaet arbeid med store og små prosjekt, fra reguleringsplaner til prosjektering av større bygg.

Dei fleste prosjekta er bustader tilpassa tomt og landskap og brukerane sine eigne idear og meiningar.

Karakteren til prosjekta kan ein beskrive som poetisk situasjonisme. Mest av alt er det landskapet og lyset som gir inspirasjon til nye husprosjekt. I samarbeid med oppdragsgjevar veks ideane frem og får form gjennom samtale og samhandling.

Poesi

Språket er poesien sitt landskap og gir bakgrunn for vandringar inn i skiftande stemningar, undringar og opplevingar på det mentale planet. Arkitekturen kan skape poesi i det fysiske landskapet, nært i slekt med poesien i det språklege landskapet.

Trykk her for å lese meir om poesi.

landsforbund