Om Selskapet

Arkitektfirmaet ved sivilarkitekt Askill Voll MNAL NPA utvikler bygg innanfor fleire felt; Bolig-, Hytte-, Skule-, Helse- og Næringsbygg.

Over ein periode på 25 år har firmaet arbeid med store og små prosjekt, fra reguleringsplaner til prosjektering av større bygg innan ulike felt.

Dei fleste prosjekta er boligprosjekt tilpassa tomt og landskap og brukerane sine eigne idear og meiningar.

Karakteren til prosjekta kan ein beskrive som poetisk situasjonisme, inspirert av funksjonalisme (funkis), tradisjonell arkitektur, både klassisk og romantisk saltaksarkitektur. Mest av alt er det landskapet og lyset som gir inspirasjon til nye husprosjekt. I samarbeid med oppdragsgjevar veks ideane frem og får form gjennom samtale og samhandling.

Kompetanse

Fagområder

 • søkerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 3
 • arkitekturprosjektering av byggverk, tiltaksklasse 3
 • brannteknisk, lyd og bygningsfysisk prosjektering, tiltaksklasse 2
 • kontroll av arkitekturprosjekteringen, tiltaksklasse 3
 • kontroll av brannteknisk, lyd og bygningsfysisk prosjektering, tiltaksklasse 2

Arbeidsområder

 • boligbygging
 • skular
 • helse/sosialbygg
 • industribygg
 • interiør
 • rehabilitering
 • kontor/næringsbygg

Curriculum Vitae

 • deltaking i 8 arkitektkonkurranser; 2 internasjonale og 6 nasjonale/lokale vinnerprosjekt i paralelle oppdrag: Hjelmeland Helse og Sosialsenter
 • vinnerprosjekt i Suldal, pen konkurranse i Rogaland: Vinjar Skule og Samfunnshus
 • velux-prisen 1992 og 2002
 • 15 mellomstore prosjekt: byggefelt regulering/bolig, butikk, kontor, skule, barnehage, helse- og sosialsenter.
 • 120 bustadhus
 • 54 større og mindre ombyggingar av bustadshus
 • 10 hytter

Vis liste 

Kontaktinformasjon

Sivilarkitekt Askill Voll, MNAL NPA
Islandsgt. 5
4015 Stavanger
Telefon 51 56 34 98
Telefaks 51 51 18 44
Mobiltelefon 920 15 003
Heimeside: www.askillvoll.no
E-post: askill.voll@lyse.net

Vis liste

landsforbund