Sentral godkjenning

Arkitekt Askill Voll har sentral godkjenning fra Statens Byggetekniske Etat. En bekreftelse på godkjenningen er å finne her.
landsforbund