Strandmummel


"Strandmummel inneheld dikt med ei pulserande livskjensle, prega både av ettertanke og undring. Dette er forfatterens første diktsamling."
Frå - Norli

I saman med Bodhild Vossgård er det og gitt ut ein CD kor det er komponert vakker musikk til eit utvalg av dikta.

Både diktsamlinga og CD plata er tilgjengeleg i fleire nettbutikkar, eller du kan kontakta meg direkte.

Strandmummel cover
Lyrikk tusenvis
Lyrikk detsvartelyset
Lyrikk Vierikkemange
Lyrikk Fly meg
Lyrikk Vårsprett

landsforbund