Prosjektidéer

Her vil eg presentere skisser, idear, konkurranseprosjekt og urealiserte prosjekt. Med andre ord ei litt meir åpen del av heimesida.

Nybrot - Idéprosjekt i Bryne sentrum

Nybrot
Landskapet og dei bygde formene skal tena som bakgrunn for levande nyskapande arbeid, dei skal inspirera gjennom sin hyldest til det beste i det jærske lynnet, jordnært pågangsmot og evne til nytenkning.

Tilbake

landsforbund